Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Politiecommissariaat van de 8ste Wijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103032   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103032

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Een paar jaar na de opening van de nieuwe, achtste wijk van de stad Antwerpen, wordt ook een politiebureel voor deze wijk geopend in de Paleisstraat. De plannen werden getekend door stadsarchitect Pieter Jan August Dens in 1877, goedgekeurd in 1878 en afgewerkt in 1879.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Politiecommissariaat van de 8ste Wijk

Paleisstraat 104 (Antwerpen)
Een paar jaar na de opening van de nieuwe, achtste wijk van de stad Antwerpen, wordt ook een politiebureel voor deze wijk geopend in de Paleisstraat. De plannen werden getekend door stadsarchitect Pieter Jan August Dens in 1877, goedgekeurd in 1878 en afgewerkt in 1879.