Beschermd monument

Boerenwoning en poortgebouw met welkomstbomen

Beschermd monument van 05-03-2015 tot heden
ID: 10304   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10304

Besluiten

Welkomstbomen en boerenwoning
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2015  ID: 5689

Beschrijving

De boerenwoning langs de Schoolstraat te Velzeke-Ruddershove is beschermd als monument, met inbegrip van het poortgebouw en de twee welkomstbomen voor de toegang van de hoeve. Een cirkelvormige zone met een straal van 10 meter rond beide bomen is mee opgenomen in de bescherming.Waarden

Twee welkomstbomen, met inbegrip van cirkels met straal 10 meter vanaf de stammen, en boerenhuis, met inbegrip van het poortgebouw, zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: De twee welkomstbomen zijn beeldbepalende objecten met een mooie representatieve kunstsnoeivorm. Door de omvang van hun stam behoren ze tot de dikte en oudste leilinden in de regio. De leivorm en standplaats van de bomen ten opzichte van de toegangsdeur van het boerenhuis vormen een ensemble.

historische waarde

  • in casu cultuuurhistorische waarde: Het koppel Hollandse linden (Tilia x vulgaris) zijn welkomstbomen en bestaat uit symmetrische, kunstmatig gevormde leibomen. Een welkomstboom is een afweerboom aangeplant bij de inkom van een erf, in dit geval aan weerszijden van de toegangsdeur van een boerenhuis. De bomen en het boerenerf vormen samen een historische eenheid. De twee leilinden getuigen van een welbepaalde beheersvorm uit het verleden waarbij beplantingen werden geleid en geknot. Alle gesteltakken zijn in één verticaal vlak geleid. De bomen zijn symmetrisch geleid ten opzichte van de toegangsdeur van het boerenhuis.

  • in casu architectuurhistorische waarde: Het deels gewitte boerenhuis bewaart globaal gezien zijn authentiek en herkenbaar uitzicht van een rurale woonvorm in baksteenbouw uit de 18de eeuw. Het typische langgerekte volume van één bouwlaag onder zadeldak is eigen aan het traditionele Vlaamse boerenhuis en. opklimmend tot de 18de eeuw, vertegenwoordigt het thans een zeldzamer wordend exemplaar van de historische boerenhuisbouw. Naar vormgeving en uitwerking verlenen de omlijste steekboogvormige vensters in de zuidoostelijk gerichte erfgevel en beide deuren een grote representativiteit aan de constructie als midden 18de-eeuws boerenhuis met architecturale allure. Zowel de omlijste voor- als achterdeur zijn immers nog bekroond door een gebogen druiplijst onder ovaal bovenlicht met sierlijk gesmeed traliewerk. Een omlijst gevelnisje voor heiligenbeeld beëindigt de deurtravee aan de erfzijde. Typologisch en constructief vormt het poortgebouw een aansluitend geheel met het boerenhuis. Contextueel, visueel en functioneel is er een onverbrekelijke band tussen het boerenhuis en de twee monumentale lei linden die de toegangsdeur in de straatgevel flankeren.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Semi-gesloten hoeve

Schoolstraat 83 (Zottegem)
De semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen) is gegroepeerd rondom een rechthoekig deels gekasseid en gebetonneerd erf. De inrijpoort bevindt zich ten noordwesten, naast het woonhuis. Aan de straatzijde, aan weerszijden van de voordeur van de boerenwoning, bevindt zich een koppel Hollandse linden (Tilia x europaea) als welkomstbomen. De hoeve ligt verwijderd van de dorpskern van Velzeke binnen een landelijke waardevolle context in het zuidwesten van Velzeke.

Is de omvattende bescherming van

Twee leilindes als welkomstbomen bij hoeve

Schoolstraat 83 (Zottegem)
Aan de straatzijde, aan weerszijden van de voordeur van de boerenwoning langs de Schoolstraat te Velzeke-Ruddershove bevindt zich een koppel Hollandse linden (Tilia x europaea) als welkomstbomen. Het koppel Hollandse linden bestaat uit symmetrische, kunstmatig gevormde leibomen. De bomen hebben een onderlinge plantafstand van 3 meter.