Beschermd monument

Gesloten hoeve Hof ter Linden

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 10313   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10313

Besluiten

Hoeven en veldkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3827

Beschrijving

De gesloten hoeve Hof ter Linden met aanhorigheden te Kruishoutem is beschermd als monument.Waarden

Hoeve met aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


De hoeve is typologisch een representatief voorbeeld van volledig gesloten hoeve met traditioneel gewitte gebouwen omheen een vierkant gekasseid binnenerf.
Het boerenhuis is een representatief voorbeeld van een oorspronkelijk vrijstaand woonhuis met 18de-eeuwse kern dat ingebouwd en aangepast werd in de 19de eeuw met onder meer een halve verdieping met typische halfronde venstertjes maar in het interieur zijn authentieke structuur met balklaag en grote haard met 1736 gedateerde haardplank behouden.
De deels 18de - en 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen behielden hun oorspronkelijke indeling en functie en maken integraal deel uit van dit hoeveconcept.
Het gekasseide binnenerf met cirkelvormige dorsvloer, galerij en mestvaalt voor de stalvleugel en recent duiventorentje is een zeldzaam wordend voorbeeld van een functioneel boerenerf.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Hof ter Linden

Hoogrechemstraat 5 (Kruisem)
Imposante gesloten hoeve met gewitte vleugels onder pannen zadeldaken, ingeplant op de grens met Zingem (Huise). In kern opklimmend tot de 18de eeuw, met binnenin 1736 gedateerde haardbalk en jaarankers 1865 in linker zijpuntgvel, verwijzend naar een uitbreiding.