Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103158   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103158

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Twee gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1913-1914. Opdrachtgever was Adolf Korpes, vermoedelijk een caféuitbater van Nederlands-Joodse origine.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 71-73 (Antwerpen)
Twee gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1913-1914. Opdrachtgever was Adolf Korpes, vermoedelijk een caféuitbater van Nederlands-Joodse origine.