Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geheel van twee burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103163   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103163

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912. Opdrachtgever was Pierre De Lathouwer, over wie verder niets bekend is. Het oorspronkelijke programma omvatte behalve de twee eengezinswoningen, twee winkels met woonst en vermoedelijk acht huurkwartieren.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van twee burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 79-85 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912. Opdrachtgever was Pierre De Lathouwer, over wie verder niets bekend is. Het oorspronkelijke programma omvatte behalve de twee eengezinswoningen, twee winkels met woonst en vermoedelijk acht huurkwartieren.