Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103165   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103165

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer A. Verbert, naar een ontwerp door Willie Pijl uit 1913. Het ontwerp behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die na een verblijf in het buitenland sinds 1911 een zelfstandige praktijk had opgezet.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 84 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer A. Verbert, naar een ontwerp door Willie Pijl uit 1913. Het ontwerp behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die na een verblijf in het buitenland sinds 1911 een zelfstandige praktijk had opgezet.