Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument voor de politie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
103185
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103185

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Centraal gelegen op het plein dat begrensd wordt door Pol De Montstraat, Alfred Coolsstraat, Volhardingstraat en Edgard Casteleinstraat, is het in blauwe hardsteen uitgevoerde oorlogsmonument voor de in beide wereldoorlogen gesneuvelde politieambtenaren gelegen.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument voor de politie

Pol de Montstraat zonder nummer (Antwerpen)
Centraal gelegen op het plein dat begrensd wordt door Pol De Montstraat, Alfred Coolsstraat, Volhardingstraat en Edgard Casteleinstraat, is het in blauwe hardsteen uitgevoerde oorlogsmonument voor de in beide wereldoorlogen gesneuvelde politieambtenaren gelegen.