Beschermd monument

Hoeve Smeyersmark en omgeving

Beschermd monument van 24-01-2013 tot heden
ID: 1032   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1032

Besluiten

Hoeve Smeyersmark en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-2013  ID: 5094

Beschrijving

De hoeve Smeyersmark is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als monument.Waarden

De hoeve Smeyersmark en de onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

met de achterliggende, sinds de 15de eeuw vermelde omwalde donjonsite van het hof Anghereel, strategisch ingeplant ter hoogte van de kruising van de oude baan Edingen-Geraardsbergen met de Markrivier vormt de hoeve Smeyersmark, sinds het verdwijnen van dit feodale hof, door haar omvang en specifieke locatie een enige verwijzing naar dit voormalig leen van de heren van Edingen en zetel van de erfmeierij van het Hernegewoud.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: dominant ingeplant in een straatbocht, op de hoek met de Donkerstraat vormt de classicistisch geïnspireerde hoeve Smeyersmark met haar in baksteen en blauwe hardsteen opgetrokken ruim, éénlaags woonhuis, stalvleugels en indrukwekkende tweebeukige langsschuur een opmerkelijk gaaf en representatief voorbeeld van een omvangrijke, gesloten hoeve uit de 18de en 19de eeuw. Het in het laatste kwart van de 18de eeuw te dateren woonhuis met door verbindende kordonlijsten verbonden hardstenen steekboogvensters, houten daklijstbalkjes en klokkenruitertje met windhaan vormt een opmerkelijk voorbeeld van een Louis XV-geïnspireerd boerenhuis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Smeyersmark

Geraardsbergsesteenweg 45 (Herne)
Ruime hoeve met bakstenen gebouwen uit 18de en 19de eeuw, gegroepeerd rondom een geplaveid erf.