Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103216   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103216

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voornaam burgerhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een monumentaal geheel naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1889.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in eclectische stijl

Prins Albertlei 17 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een monumentaal geheel naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1889.