Beschermd monument

Hoeve met aanhorigheden

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 10322   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10322

Besluiten

Hoeven en veldkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3827

Beschrijving

De hoeve met aanhorigheden te Kruishoutem is beschermd als monument.Waarden

Hoeve met aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Het hoevetje is typologisch een mooi voorbeeld van klein landbouwbedrijf met langgestrekt boerenhuis met deels behouden rieten dak ter vervanging van het vroegere strodak en een vrijstaand bakhuisje in het tot tuin herschapen voorerf met gekasseide oprit en imposante Linde.
Het boerenhuis is historisch belangrijk voor de landelijke architectuur als een zeldzaam wordend voorbeeld van dergelijke boerenhuizen met een oorspronkelijk voorkomen met gewitte gevels op gepikte plint, rechthoekige vensters onder houten lateien en wit- en groengeschilderde luiken, een korfboogdeurtje en rieten bedaking. In het interieur bleef bovendien een zware versierde moerbalk bewaard met gleuf van een vroeger schoorstuk wat een vroegere vakwerkconstructie laat vermoeden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met aanhorigheden

Goedlevenstraat 1 (Kruisem)
Voormalig hoevetje, thans in omhaagde tuin met behouden bakhuisje, gekasseide oprit beschaduwd door imposante Linde en nieuw ijzeren toegangshek.