Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103232

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, oorspronkelijk slechts twee bouwlagen hoog, dat tijdens het interbellum werd verhoogd met een derde bouwlaag. Op dit perceel bevond zich in de 17de eeuw de woning van de kunstschilder Cornelis Schut (Antwerpen, 1597-Antwerpen, 1655).Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Prinsesstraat 23 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, oorspronkelijk slechts twee bouwlagen hoog, dat tijdens het interbellum werd verhoogd met een derde bouwlaag. Op dit perceel bevond zich in de 17de eeuw de woning van de kunstschilder Cornelis Schut (Antwerpen, 1597-Antwerpen, 1655).