Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Prinshoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103243   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103243

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve op omheind terrein tussen recente verkaveling met gegroepeerde eengezinswoningen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Prinshoeve

Prinshoeveweg 206 (Antwerpen)
Hoeve op omheind terrein tussen recente verkaveling met gegroepeerde eengezinswoningen.