Vastgesteld bouwkundig erfgoed

't Gulde Schaep

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
103294
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103294

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel pand genaamd “’t Gulde Schaep” op de hoek van Raapstraat en Stadswaag, dat in kern uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw dateert. De voorgevel zijde Raapstraat werd in 1808 door Matheus Van der Zanden in laatclassicistische stijl aangepast.Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

't Gulde Schaep

Raapstraat 24 (Antwerpen)
Traditioneel pand genaamd “’t Gulde Schaep” op de hoek van Raapstraat en Stadswaag, dat in kern uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw dateert. De voorgevel zijde Raapstraat werd in 1808 door Matheus Van der Zanden in laatclassicistische stijl aangepast.