Beschermd monument

Hoeve Heilige Geesthof

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden

ID: 1033   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1033

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amor, hoeve Heilig Geesthof en parochiekerk Sint-Remigius: koor en zijkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1943  ID: 103

Beschrijving

De gesloten hoeve, genaamd Heilige Geesthof, te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoevegebouwen, de kapel en het erf dat zij omsluiten.Waarden

De hoeve genaamd Heilig Geesthof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heilige Geesthof

Oaselaan 44 (Leuven)
Gesloten hoeve ten dele uit het tweede kwart van de 18de eeuw.