Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis verbouwd tot appartementsgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103319   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103319

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van William Ford Schmoele, naar een ontwerp door Ernest Pelgrims uit 1897. Het hotel werd in 1930-1931 door Jos. Baeyens verbouwd tot een complex met vijf appartementen, in opdracht van Henri Mullenders.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis verbouwd tot appartementsgebouw

Rembrandtstraat 6 (Antwerpen)
Voormalig burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van William Ford Schmoele, naar een ontwerp door Ernest Pelgrims uit 1897. Het hotel werd in 1930-1931 door Jos. Baeyens verbouwd tot een complex met vijf appartementen, in opdracht van Henri Mullenders.