Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein 't Oud Kasteel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10332
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10332

Besluiten

Kasteel van Petegem en het gedeeltelijk gesloopt kasteel met koetshuis, toegangspijlers en omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1986  ID: 2198

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat het domein 't Oud Kasteel, bestaand uit de omwalling, het daarbinnen gelegen domein en de aanpalende percelen. Binnen deze afbakening zijn het voormalig kasteel, koetshuis en hekpijlers beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: “Als site van de verdwenen 18de-eeuse burcht waarvan de funderingen onlangs werden opgegraven."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000774, 19de-eeuw kasteel van Petegem, voormalig 18de-eeuws omwald kasteel met koetshuis en toegangspijlers en de onmiddellijke omgeving met boerenwoning aan de Scheldestraat, advies KCML (1986).


Waarden

De omwalling van het voormalig kasteel, alsmede het daarbinnen gelegen terrein, alsook de aanpalende percelen zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein 't Oud Kasteel

Scheldestraat 4 (Wortegem-Petegem)
't Oud Kasteel is een omgracht kasteel in classicistische stijl dat in 1789-1790 werd gebouwd op de ruïnes van de versterkte burcht in opdracht van Judocus Clemmen, naar verluidt naar ontwerp van architect David 't Kindt. Vroeger indrukwekkend rechthoekig bak- en natuurstenen gebouw. Vandaag rest er een ruïne van één bouwlaag met vijf traveeën geleed door pilasters. Ten westen, voormalig koetshuis.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en de kouter van Petegem

Berchem (Kluisbergen), Melden, Oudenaarde (Oudenaarde), Elsegem, Petegem-aan-de-Schelde (Wortegem-Petegem)
Het gebied 'Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en kouter van Petegem' omvat de Klooster- en Muurkouter, het domein van het oude en nieuwe kasteel van Petegem, de Schelde- en Meldenmeersen en de dorpskern van Melden. Deze laatste bevindt zich op de steilrand van de vallei van de Schelde. Aan de kant van Petegem valt de steilrand op omdat hij de grens vormt tussen de meersen en de Kloosterkouter van Petegem. De meersen liggen onder grasland en worden door een grachtenstelsel afgewaterd. Midden het meersengebied, ongeveer parallel aan de Schelde, loopt in de Scheldemeersen de Rietgracht of Coupure.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.