Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Vosken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103349   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103349

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel in bak- en zandsteenbouw, van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de tot de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Vosken

Rijke Beukelaarstraat 10 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel in bak- en zandsteenbouw, van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de tot de eerste helft van de 17de eeuw.