Beschermd monument

Kasteeldomein van Roborst: dienstgebouwen

Beschermd monument van tot heden

ID
10335
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10335

Besluiten

Kasteel met omgeving, kerkhofmuur en dorpskom van Roborst
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3121

Beschrijving

De voormalige dienstgebouwen van het kasteel van Roborst, aan beide zijden van de inkompartij en later ingericht als gemeentehuis en café, zijn beschermd als monument.Waarden

De voormalige dienstgebouwen van het kasteel van Roborst zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als in kern 18de-eeuwse gebouwen met kalkstenen geprofileerde en versierde raamomlijstingen, geschilderde buitenluiken en later aangebrachte rotsbezetting.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Borstekouterstraat 56 (Zwalm)
Oorspronkelijk éénlaags huis, vervangen door huidig gebouw circa 1907, later beraapt en voorzien van huidige gevelordonnantie, bewaarde 18de-eeuwse kern.


Dienstgebouw Kasteel van Roborst

Borstekouterstraat 60 (Zwalm)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw met 18de-eeuwse kern, links geflankeerd door het koetshuis van het kasteel.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 58 (Zwalm)
Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een imponerende ingang; ten zuidoosten een restant van een omwalde castrale motte uit de Middeleeuwen.