Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103353   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103353

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de tot de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Rijke Beukelaarstraat 7 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de tot de eerste helft van de 17de eeuw.