Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hangar 29 met meerpalen van de Red Star Line

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103357   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103357

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hangar 29 is een betonnen schaalconstructie van dertien traveeën, waarbij de buitenmuren met rode baksteen zijn opgevuld, gebouwd in 1964 als autobergplaats en herstelwerkplaats voor machinale houtbewerking.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hangar 29 met meerpalen van de Red Star Line

Rijnkaai zonder nummer (Antwerpen)
Hangar 29 is een betonnen schaalconstructie van dertien traveeën, waarbij de buitenmuren met rode baksteen zijn opgevuld, gebouwd in 1964 als autobergplaats en herstelwerkplaats voor machinale houtbewerking.