Beschermd monument

Afspanning De Drie Haringhe met brug over de Molenbeek

Beschermd monument van 20-12-1974 tot heden

ID
1034
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1034

Besluiten

Afspanning De Drie Haringhe en brug over de Molenbeek
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-1974  ID: 799

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de afspanning De Drie Haringhe en de stenen brug over de Molenbeek die vroeger toegang gaf tot de afspanning.

Eind jaren 1970 stortte echter een groot deel van het gebouw in. In 1981 werd de enig overgebleven gevel afgebroken. De eigenaar diende in 1984 een deklasseringsaanvraag in, maar deze werd ongustig geadviseerd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. De afspanning is momenteel volledig verdwenen maar nog steeds beschermd als monument.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000412, Afspanning De Drie Haringhe en Oude brug over de Molenbeek, (S.N., 1974).


Waarden

De afspanning 'De Drie Haringhe' en de oude brug over de Molenbeek zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afspanning Drie Haringen

Gempstraat zonder nummer (Tielt-Winge)
Oorspronkelijk een afspanning uit de 17de eeuw. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder een zadeldak. De zijgevels waren voorzien van een trapbekroning. Het gebouw was opgetrokken uit baksteen, met gebruik van kalkzandsteen voor de venster- en deuromlijsting en de speklagen.


Brug over de Molenbeek

Gempstraat zonder nummer (Tielt-Winge)
De stenen brug over de Molenbeek in het gehucht Gempe is reeds te zien op de Ferrariskaart. De brug werd gebouwd in ijzerzandsteen met gebruik van een rondboog. De brug gaf toegang tot de vroegere afspanning De Drie Haringhe.