Burgerhuis: middeleeuwse kelder

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoogpoort
Locatie Hoogpoort 57 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/732.1
  • OO003371

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met middeleeuwse kelder

Hoogpoort 57, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het burgerhuis is een diephuis van vijf traveeën, drie bouwlagen en afgewolfd dak (pannen). De 13de-eeuwse kelder in Doornikse steen is haaks op de straat gelegen.

Beknopte karakterisering

Typologiekelders, stenen
Datering13de eeuw

Beschrijving

De middeleeuwse kelder van het burgerhuis is beschermd als monument.

Waarden

Huis, middeleeuwse kelder uitgezonderd de bovenbouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelder, door vier zuilen in twee beuken verdeeld, als de decoratief uitgevoerde basementen en knopkapitelen met dekplaat met afgeschuinde hoeken en de spitsboogfries langs de zijmuur zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. De fries is uitzonderlijk voor de bekende Stenen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Oorspronkelijk meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, segmentbogen), en vormentaal (lijsten en decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. De constructie wijst op een vermoedelijke afdekking met een vlakke balkenconstructie. In een latere fase werd de decoratieve fries en de tongewelven aangebracht. De oorspronkelijke toegangen tot de kelder bleven bewaard.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.