Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Karmelietessenklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 103416   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103416

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Klooster van de uit Spanje afkomstige hervormde karmelietessen of theresianen, gesticht door Moeder Anna van Sint-Bartholomeus. Het klooster in traditionele stijl, waarvoor eerstesteenlegging in 1615, kwam in de loop van de 17de eeuw tot stand, de barokke kapel is opgetrokken in 1636-1639.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Karmelietessenklooster

Rosier 20, 22, 24 (Antwerpen)
Klooster van de uit Spanje afkomstige hervormde karmelietessen of theresianen, gesticht door Moeder Anna van Sint-Bartholomeus. Het klooster in traditionele stijl, waarvoor eerstesteenlegging in 1615, kwam in de loop van de 17de eeuw tot stand, de barokke kapel is opgetrokken in 1636-1639.