Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument Koningin Astrid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103443   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103443

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Herdenkingsmonument voor Koningin Astrid, met het beeldhouwwerk "Moeder en Kind" door Georges Minne uit 1936, ingehuldigd op het Koningin Astridplein op 26 mei 1938. Het monument kreeg later een nieuwe standplaats in het Stadspark, waar het werd ingehuldigd op 7 mei 1949.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument Koningin Astrid

Rubenslei zonder nummer (Antwerpen)
Herdenkingsmonument voor Koningin Astrid, met het beeldhouwwerk "Moeder en Kind" door Georges Minne uit 1936, ingehuldigd op het Koningin Astridplein op 26 mei 1938. Het monument kreeg later een nieuwe standplaats in het Stadspark, waar het werd ingehuldigd op 7 mei 1949.