Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis In 't zicht der Schelde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103489   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103489

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het winkelhuis In 't zicht der Schelde werd in 1881 ontworpen door architect Ferdinand Hompus in opdracht van J.B. Kets. Het ontwerp werd in 1884 gepubliceerd in L’Emulation.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis In 't zicht der Schelde

Scheldestraat 22 (Antwerpen)
Het winkelhuis In 't zicht der Schelde werd in 1881 ontworpen door architect Ferdinand Hompus in opdracht van J.B. Kets. Het ontwerp werd in 1884 gepubliceerd in L’Emulation.