Hoeve Hof te Honscalle en omgeving

Beschermd monument van 24-01-2013 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herne
Deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle
Straat Lookaitse
Locatie Lookaitse 4 (Herne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23032/122.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve van Hondskalle

Lookaitse 4, Herne (Vlaams-Brabant)

Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, daterend uit 18de en 19de eeuw. Inrit naar het geplaveide erf opgenomen in de dienstgebouwen; boerenhuis met één bouwlaag en zes traveeën afgedekt met een zadeldak.

Beschrijving

De hoeve Hof te Honscalle is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoeve, met inbegrip van het boerenerf, de ommuurde moestuin, het bakhuis en de aangrenzende weide- en boomgaardpercelen.

Waarden

Het Hof te Honscalle met inbegrip van de ommuurde moestuin, bakhuis en aangrenzende weide/boomgaardpercelen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

alhoewel de oudste verwijzingen slechts opklimmen tot het begin van de 17de eeuw, behoort het Hof te Honscalle met haar opmerkelijke, geïsoleerde ligging aan een driesprong, in de gelijknamige beekvallei ongetwijfeld tot de oudste en belangrijkste landbouwwinningen van de streek waarvan de gekende eigenaars/pachters tot de meest vooraanstaande ingezetenen behoorden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: met zijn rond een ruim erf gegroepeerd éénlaags woonhuis (1759), grote tweebeukige langsschuur (1841) en 19de-eeuwse stallingen vormt Honscalle een representatief en goed bewaard voorbeeld van een stilistisch heterogene, in baksteen en blauwe hardsteen opgetrokken, streektyperende grote gesloten hoeve. Het bij middel van een sluitsteen en een decoratief uitgewerkte balkslof 1759 gedateerde woonhuis met kruisvensters met dubbel ontlastingssysteem en dat in combinatie met een rechthoekige deur met ovaalrond oculus en geprofileerde daklijstbalkjes vormt niet alleen een van de zeldzaam gedateerde, maar ook een van de oudst bewaarde, traditionele boerenhuizen in de regio. De 1841 gedateerde schuur en de stallingen met hun rechthoekige hardstenen omlijstingen en afwerking met muurvlechtingen, top- en schouderstukken illustreren de gebruikelijke, classicistisch geïnspireerde vormgeving uit de 19de eeuw. Kleine regionale karakteristieken zijn verder het houten klokkenruitertje boven het woonhuis, de datering met vooruitspringende baksteenkoppen en het houten calvariekruis tegen de schuurgevel. De aansluitende ommuurde moestuin met bakhuis en de weide/boomgaardpercelen met drinkpoel onderstrepen de typologische gaafheid en de authenticiteit van dit agrarisch ensemble.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.