Beschermd monument

Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning

Beschermd monument van 16-07-1979 tot heden

ID: 10353   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10353

Besluiten

Twaalfkamerenbeluik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1979  ID: 1273

Beschrijving

De arbeiderswoning in het Twaalfkamerenbeluik met nummer 83 op moment van bescherming is beschermd als monument. De andere arbeiderswoningen in het beluik werden ook beschermd als monument op 16 juli 1979. Het Twaalfkamerenbeluik werd eveneens beschermd als stadsgezicht op 3 april 1979.Waarden

Het Twaalfkamerenbeluik is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twaalfkamerenbeluik

Twaalfkameren 59-65, 71-85, 73A-C, 79A, 75A-B, 71A-H, zonder nummer (Gent)
Het huidige zogenaamd "Twaalfkamerenbeluik" ("Cité Melchior") kwam in drie bouwfasen tot stand. Alle woningen bezitten twee bouwlagen, twee traveeën, onder zadeldaken (pannen).