Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103559   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103559

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Aangepaste hoeve met losstaande bestanddelen, naar verluidt van 1917.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Schouwvegerstraat 3, 3A (Antwerpen)
Aangepaste hoeve met losstaande bestanddelen, naar verluidt van 1917.