Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103598   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103598

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, voor eigen rekening gebouwd door de architect Eugène Dieltiëns, naar een ontwerp uit 1901. Bewaard linker pand van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen, waarvan het rechter pand (nummer 15) volledig werd verbouwd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Schuttershofstraat 13 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, voor eigen rekening gebouwd door de architect Eugène Dieltiëns, naar een ontwerp uit 1901. Bewaard linker pand van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen, waarvan het rechter pand (nummer 15) volledig werd verbouwd.