Beschermd monument

Sint-Ursmaruskapel

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 10360   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10360

Besluiten

Hoeven en veldkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3827

Beschrijving

De veldkapel Sint-Ursmarus te Nokere is beschermd als monument.Waarden

Veldkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de traditioneel gewitte kapel van Sint-Ursmarus is een representatief en gaaf voorbeeld van een veldkapel, opgericht bij een hoeve ter bestrijding van de ziekten van de veestapel in 1912 en werd toegewijd aan de patroonheilige van de parochie, beschermer van het vee.

historische waarde

in casu volkskundige waarde: : de kapel, toegewijd aan Sint-Ursmarus, patroonheilige van Nokere en beschermer van de veestapel is een mooi voorbeeld van volksdevotie uit het begin van de 20ste eeuw. Ze werd opgericht om de gunst van de heilige te vragen tegen de ziekten van de veestapel.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Ursmaruskapel

Gapaardstraat zonder nummer (Kruisem)
Gewitte bakstenen kapel van één travee onder pannen zadeldak met kruisbekroning. Voorpuntgevel met rechthoekige nis waarin rondboogdeur in brede bakstenen omlijsting en topoculus in geelgeschilderde omlijsting met opschrift: "H. Ursmarus B.V.O.".