Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oude pastorie van Sint-Andries

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103637   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103637

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Samenstel van twee traditionele huizen genaamd "Sint-Marcus" en "Sint-Jan", die opklimmen tot 1529 en tot één geheel werden verbouwd in 1767. Pastorie van de Sint-Andriesparochie van 1764 tot 1851.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oude pastorie van Sint-Andries

Sint-Andriesstraat 7 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele huizen genaamd "Sint-Marcus" en "Sint-Jan", die opklimmen tot 1529 en tot één geheel werden verbouwd in 1767. Pastorie van de Sint-Andriesparochie van 1764 tot 1851.