Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijke Schietbaan

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103666

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Schietstand in eclectische stijl opgericht door de Stad Antwerpen in 1880-1881, naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers uit 1879.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke Schietbaan

Sint-Bernardsesteenweg 312-320, 320B (Antwerpen)
Schietstand in eclectische stijl opgericht door de Stad Antwerpen in 1880-1881, naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers uit 1879.