Burgerhuis

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kammerstraat
Locatie Kammerstraat 18 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/735.1
  • OO003374

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Kammerstraat 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het burgerhuis is een enkelhuis met drie en een halve bouwlaag, drie traveeën en afgesnuit dak (pannen, nok loodrecht op de straat) met empiregetinte voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch vermoedelijk oudere kern.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Waarden

Huis beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum) en vormentaal eigen aan de 13de eeuw. De bewaring van het Steen over verschillende bouwlagen is eerder uitzonderlijk.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuws Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.