Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

ID
10368
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10368

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Huis beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuws Gent.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum) en vormentaal eigen aan de 13de eeuw. De bewaring van het Steen over verschillende bouwlagen is eerder uitzonderlijk.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Kammerstraat 18, 18A-B (Gent)
Het burgerhuis is een enkelhuis met drie en een halve bouwlaag, drie traveeën en afgesnuit dak met empiregetinte voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, doch met oudere kern. Deze kern gaat terug tot een 13de-eeuwse constructie uit Doornikse steen.