Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis in Louis-Philippestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103696   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103696

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1854 gebouwd in opdracht van E. Hagens. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis in Louis-Philippestijl

Sint-Jacobsmarkt 69 (Antwerpen)
Winkelhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1854 gebouwd in opdracht van E. Hagens. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.