Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Groote en de Kleine Byle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103697   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103697

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Koopmanshuis genaamd "De Groote en de Kleine Byle", met een traditionele kern die opklimt tot het vierde kwart van de 16de eeuw, en tot de huidige vorm werd aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw, met toevoeging van het portaal en de halve tweede verdieping.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Groote en de Kleine Byle

Sint-Jacobsmarkt 7 (Antwerpen)
Koopmanshuis genaamd "De Groote en de Kleine Byle", met een traditionele kern die opklimt tot het vierde kwart van de 16de eeuw, en tot de huidige vorm werd aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw, met toevoeging van het portaal en de halve tweede verdieping.