Beschermd monument

Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning en beluiksteeg

Beschermd monument van 16-07-1979 tot heden

ID: 10370   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10370

Besluiten

Twaalfkamerenbeluik
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 16-07-1979  ID: 1273

Beschrijving

De arbeiderswoning en de beluiksteeg van het Twaalfkamerenbeluik zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de woning met nummer 61 op moment van bescherming en de steeg tussen nummers 53-67. De andere arbeiderswoningen in het beluik werden ook beschermd als monument op 16 juli 1979. Het Twaalfkamerenbeluik werd eveneens beschermd als stadsgezicht op 3 april 1979.Waarden

Het Twaalfkamerenbeluik is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twaalfkamerenbeluik

Twaalfkameren 59-65, 71-85, 73A-C, 79A, 75A-B, 71A-H, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer (Gent)
Het huidige zogenaamd "Twaalfkamerenbeluik" ("Cité Melchior") kwam in drie bouwfasen tot stand. Alle woningen bezitten twee bouwlagen, twee traveeën, onder zadeldaken (pannen).