Beschermd monument

Grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden
ID: 10373   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10373

Besluiten

Grafkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4281

Beschrijving

De grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse opgericht in 1872 te Kruishoutem is beschermd als monument.Waarden

De grote graftekens ontstaan als gevolg van de wet van 23 priarial an XII (12 juni 1804) waarbij het mogelijk wordt om op begraafplaatsen een eigen perceel aan te kopen, een grafteken op te richten en te behouden ten eeuwigen dage. De graftekens zijn representatief voor de 19de-eeuwse standenmaatschappij. Enkel adel en burgerij konden zich een dergelijk graf veroorloven. De grafkapellen wijzen op de eeuwenoude relatie tussen kerk, begraafplaats en dorpsgemeenschap.

Grafkapel van de familie della Faille is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde: >Representatief voorbeeld van een grafkapel in 19de-eeuwse "Rundbogenstill". De kapel werd opgericht door de kasteelheren van Huise, de familie della Faille d'Huysse in 1872, getuige daarvan hun wapenschild boven de deur. In de kapel een altaartafel, glasraam en beeld (Piëta) representatief voor de neoromaanse en neogotische stijl die bloeiden in de 19de eeuw. Langs de wand een reeks van gedenkplaten eigen aan een grafkapel.

artistieke waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde: >Representatief voorbeeld van een grafkapel in 19de-eeuwse "Rundbogenstill". De kapel werd opgericht door de kasteelheren van Huise, de familie della Faille d'Huysse in 1872, getuige daarvan hun wapenschild boven de deur. In de kapel een altaartafel, glasraam en beeld (Piëta) representatief voor de neoromaanse en neogotische stijl die bloeiden in de 19de eeuw. Langs de wand een reeks van gedenkplaten eigen aan een grafkapel.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde: >Representatief voorbeeld van een grafkapel in 19de-eeuwse "Rundbogenstill". De kapel werd opgericht door de kasteelheren van Huise, de familie della Faille d'Huysse in 1872, getuige daarvan hun wapenschild boven de deur. In de kapel een altaartafel, glasraam en beeld (Piëta) representatief voor de neoromaanse en neogotische stijl die bloeiden in de 19de eeuw. Langs de wand een reeks van gedenkplaten eigen aan een grafkapel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse

Lozerstraat zonder nummer (Kruisem)
De grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse is opgericht in 1872 en uitgevoerd in de 19de-eeuwse Rundbogenstill. Het interieur vertoont neogotische en neoromaanse kenmerken.