Grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Kruishoutem
Straat Lozerstraat
Locatie Lozerstraat zonder nummer (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/149.1
  • 4.01/45017/210.1
  • 4.01/45017/212.1
  • OO003088

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse

Lozerstraat zonder nummer, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse opgericht in 1872 is uitgevoerd in de 19de-eeuwse Rundbogenstill. Het interieur vertoont neogotische en neoromaanse kenmerken.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De grafkapel van de Familie de la Faille d'Huysse opgericht in 1872 te Kruishoutem is beschermd als monument.

Waarden

De grote graftekens ontstaan als gevolg van de wet van 23 priarial an XII (12 juni 1804) waarbij het mogelijk wordt om op begraafplaatsen een eigen perceel aan te kopen, een grafteken op te richten en te behouden ten eeuwigen dage. De graftekens zijn representatief voor de 19de-eeuwse standenmaatschappij. Enkel adel en burgerij konden zich een dergelijk graf veroorloven. De grafkapellen wijzen op de eeuwenoude relatie tussen kerk, begraafplaats en dorpsgemeenschap.

Grafkapel van de familie della Faille is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde: >Representatief voorbeeld van een grafkapel in 19de-eeuwse "Rundbogenstill". De kapel werd opgericht door de kasteelheren van Huise, de familie della Faille d'Huysse in 1872, getuige daarvan hun wapenschild boven de deur. In de kapel een altaartafel, glasraam en beeld (Piëta) representatief voor de neoromaanse en neogotische stijl die bloeiden in de 19de eeuw. Langs de wand een reeks van gedenkplaten eigen aan een grafkapel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.