Beschermd monument

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 10376   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10376

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4894

Beschrijving

Het oorlogsmonument opgericht door beeldhouwer Antoon Van Parys voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Kruishoutem tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog is beschermd als monument.Waarden

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Kruishoutem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Fraai en sterke artistieke beeldengroep vol symboliek uitgewerkt in witte steen en arduin. Door de combinatie van de treurende vrouwfiguur en de ‘speelse’ kinderen beeldt dit gedenkteken zowel het leed om het verleden als de hoop op de toekomst uit. Het beeld bestaat uit een beeldengroep aan het grafkruis van hun gesneuvelde vader. Voor het kruis ligt de moeder neergeknield, gelaten en verslagen. Achteraan zijn twee kinderen, bijna speels, een bloemenguirlande over het graf van hun vader aan het leggen.
Antoon van Parys (Deinze 1884-Gentbrugge 1968) was leerling van het Gentse Sint-Lucasinstituut en van de Gentse Academie voor Schone Kunsten. Hij leerde beeldhouwen in de ateliers van Mathias Zens en Aloïs De Beule. In zijn beginperiode maakte hij vooral religieuze beelden en grafmonumenten in Groot-Deinze en omstreken. Na de Eerste Wereldoorlog werd hij aangezocht om voor de gesneuvelden een herinneringsmonument op te richten. Zo ontstonden de monumenten te Deinze, Lo, Passendale, Woumen, Klerken, Petegem, Vinkt, Astene, Deurle, Kruishoutem, Zedelgem, Sint-Baafs-Vijve, Eke, Dranouter en Machelen.
De serene en mystieke uitstraling van de figuren is representatief voor het werk van Antoon Van Parys. Samen met de oorlogsmonumenten te Lo en Zedelgem vormt dit beeld de brug tussen het vroege symbolische en het expressionistische werk van Antoon van Parys.

historische waarde


Herdenkingsmonument aan de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog van Kruishoutem, opgericht tussen 1919 en 1925.
Later werden de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd. Om esthetische redenen verplaatst in 1949 naar de kerk.

sociaal-culturele waarde


Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Beeldhouwer Van Parijs noemde zijn monumenten “vredesmonumenten” als aanklacht tegen elk oorlogsgeweld, met de nadruk op verdriet en leed maar met hoop uitkijkend naar de toekomst.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog

Markt zonder nummer (Kruisem)
Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van beide Wereldoorlogen.