Beschermd monument

Kasteeldomein de Ghellinck

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID
10378
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10378

Besluiten

Kasteeldomein De Ghellinck
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3448

Beschrijving

Het kasteeldomein de Ghellinck, gelegen langs de Kortrijkstraat te Elsegem, is beschermd als monument met inbegrip van de als monument beschermde conciërgewoning, het dienstgebouw, het omgrachte voorhof en de jachtopzichterswoning.Waarden

Het kasteeldomein met constructie in Doornikse steen, ommuurde vroegere moestuin, omgrachtingen, tuinarchitectuur en aanhorigheden en belendende percelen begrensd door de Muizenbalgeweg is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Het vormt een voorbeeld van een kasteeldomein met authentieke elementen uit de 19de eeuw, naast elementen die de historische groei en continuïteit van de kasteelsite illustreren.
Het geheel van het park en de bouwkundige elementen eigen aan een historisch kasteeldomein omvat volgende bestanddelen : het park met zijn waterpartijen, brugjes, omgracht voorhof en brug met drie bogen van het verdwenen kasteel op een oude motte, vroegere dienstgebouwen als de voormalige paardenstal en zadelmakerij, archiefzaal , oranjerie en bibliothheek, een bijgebouw in Doornikse steen, de vroegere conciërgewoning en het voormalige jachtwachtershuisje.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein de Ghellinck

Kortrijkstraat 70, 74, 104, zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Het kasteeldomein de Ghellinck vormt een voorbeeld van een kasteeldomein met authentieke elementen uit de 19de eeuw. Het domein omvat het park met zijn waterpartijen, brugjes, omgracht voorhof en brug met drie bogen van het verdwenen kasteel op een oude motte, de vroegere dienstgebouwen zoals de voormalige paardenstal en zadelmakerij, archiefzaal , oranjerie en bibliotheek, een bijgebouw in Doornikse steen, de vroegere conciërgewoning en de voormalige jachtopzichterswoning.

Is de omvattende bescherming van

Conciërgewoning van kasteel de Ghellinck

Kortrijkstraat 70 (Wortegem-Petegem)
Voormalige conciërgewoning van het kasteel de Ghellinck, van begin jaren 1870. Woning met hoektoren links achteraan, en lagere aanbouw, links vooraan. Sierlijke baksteenarchitectuur met gebruik van natuursteen onder zadeldak.


Jachtopzienerswoning bij kasteel de Ghellinck

Kortrijkstraat 104 (Wortegem-Petegem)
De voormalige jachtopzienerswoning dateert van eind jaren 1890 en werd opgetrokken in baksteen.