Beschermd monument

Hoeve Wilgendam en omgeving

Beschermd monument van 24-01-2013 tot heden
ID: 1038   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1038

Besluiten

Hoeve Wilgendam en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-2013  ID: 5096

Beschrijving

De hoeve Wilgendam is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als monument.Waarden

De hoeve Wilgendam en onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: deel uitmakend van een in baksteen en blauwe hardsteen opgetrokken middelgrote hoeve vormt het éénlaagse, 1763 gedateerde woonhuis met zijn intacte, in een rechthoekige omlijsting gevatte kruis- en kloostervensters, rechthoekige deur met achthoekig bovenlicht, houten muurankers, dragende structuur van moer- en kinderbalken en streektyperende ontdubbelde nokbalk één van de oudste en bovendien best bewaarde voorbeelden van een traditioneel opgevat boerenhuis. Door de late datering vormt het tevens een opmerkelijke illustratie van het lang doorleven van het traditionele bouwen. Dit alles, samen met de aanwezigheid van een voor de streek uniek voorbeeld van een 18de-eeuws poortgebouw, verleent aan Wilgendam een belangrijke documentaire waarde. Door haar volume de overzijde van het erf dominerend onderscheidt de typisch 19de-eeuwse, vijf traveeën tellende, tweebeukige langsschuur zich door de aanwezigheid van een via een rechthoekig erfdeurtje, rechtstreeks toegankelijke, met een haaks tongewelf afgedekte, langgerekte aardappelkelder. De landschappelijk waardevolle inplanting in een van de talrijke bronhoofden van de Eisbroekbeek, de aanwezigheid van een dikke paardenkastanje ter hoogte van de poort en de historische omkadering met een hoogstamboomgaard met op de hoek een kapel – een goed bewaard en representatief voorbeeld van een 1766 gedateerde, hardstenen wegkapel in Louis XV-stijl - leveren een belangrijke bijdrage tot herkenbaarheid en authenticiteit van dit agrarisch ensemble.

historische waarde

pas vermeld sinds de 18de eeuw maar onmiskenbaar van oudere origine en, voor zover de gegevens reiken, van oudsher in het bezit of gepacht door plaatselijke notabelen behoort de hoeve Wilgendam, genoemd naar de sinds de 14de eeuw bekende familie Welghedane, tot de oudste en belangrijkste landbouwuitbatingen van de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Wilgendam

Beverstraat 10, 10A (Herne)
Hoeve met éénlaags boerenhuis afgedekt met een zadeldak, gedateerd 1763 op de deurlatei.

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde haagbeuk

Beverstraat zonder nummer (Herne)
De gekandelaarde gewone haagbeuk (Carpinus betulus) is aangeplant bij een perceelsgrens bij een poel die reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) ingetekend is. De knothoogte van de boom bedraagt 7,5 meter.


Gekandelaarde haagbeuk als hoekboom

Beverstraat zonder nummer (Herne)
De gekandelaarde gewone haagbeuk is aangeplant bij een perceelsgrens bij een poel, horende bij hoeve Wilgendam, die reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) ingetekend is. De boom is in een kadastrale hoek aangeplant en fungeerde als hoekboom.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw

Beverstraat zonder nummer (Herne)
Arduinen wegkapel in een moeilijk leesbaar opschrift met opdracht en namen der schenkers op de sokkel gedateerd 1766.


Opgaande zomereik

Beverstraat zonder nummer (Herne)
De opgaande zomereik (Quercus robur) staat op de perceelsgrens van een poel horend bij Hoeve Wilgendam. Aan de andere zijde ligt een onverharde landbouwweg. De boom heeft een stamomtrek van 275 centimeter en een totale hoogte van twintig meter.