Beschermd monument

Kasteeldomein de Ghellinck: dienstgebouw

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID
10380
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10380

Besluiten

Kasteeldomein De Ghellinck
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3448

Beschrijving

Het voormalig dienstgebouw van het kasteeldomein de Ghellinck te Elsegem, bestaande uit de paardenstal, het koetshuis, de oranjerie en de bibliotheek, is beschermd als monument. Het dienstgebouw maakt ook deel uit van het als monument beschermde kasteeldomein.Waarden

Het voormalig dienstgebouw, namelijk paardenstal, koetshuis, oranjerie en bibliotheek, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Een interessant voorbeeld van een vrij uitzonderlijke combinatie. De vroegere paardenstal en zadelmakerij uit het midden van de 19de eeuw werd namelijk in 1889 verhoogd met een archiefzaal. Dit geheel is te typeren als een eclectische bak- en hardsteenarchitectuur . In de zuidhoek van dit geheel werd de voormalige bibliotheek van 1893-1895 opgetrokken boven de oranjerie in een neo-Vlaamse-renaissance .

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Ghellinck

Kortrijkstraat 70, 74, 104, zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Het kasteeldomein de Ghellinck vormt een voorbeeld van een kasteeldomein met authentieke elementen uit de 19de eeuw. Het domein omvat het park met zijn waterpartijen, brugjes, omgracht voorhof en brug met drie bogen van het verdwenen kasteel op een oude motte, de vroegere dienstgebouwen zoals de voormalige paardenstal en zadelmakerij, archiefzaal , oranjerie en bibliotheek, een bijgebouw in Doornikse steen, de vroegere conciërgewoning en de voormalige jachtopzichterswoning.