Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Politiecommissariaat van de 1ste Wijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103807   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103807

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig Politiecommissariaat van de 1de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1875. Aannemer P.J. Wouters voltooide de werken in 1876.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Politiecommissariaat van de 1ste Wijk

Sint-Paulusplaats 6 (Antwerpen)
Voormalig Politiecommissariaat van de 1de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1875. Aannemer P.J. Wouters voltooide de werken in 1876.