Beschermd monument

Kasteeldomein de Ghellinck: voorhof met brug

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID: 10382   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10382

Besluiten

Kasteeldomein De Ghellinck
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3448

Beschrijving

Het omgracht en met een balustrade omsloten voorhof en de brug met drie bogen van het verdwenen kasteel de Ghellinck te Elsegem zijn beschermd als monument. Het voorhof en de brug maken ook deel uit van het als monument beschermde kasteeldomein.Waarden

Het omgracht en met balustrade omsloten voorhof en brug met drie bogen van verdwenen kasteel de Ghellinck zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het is een interessante getuigenis van een karakteristieke restant van een historische kasteelsite op een oude motte.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Ghellinck

Kortrijkstraat 70, 74, 104, zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Het kasteeldomein de Ghellinck vormt een voorbeeld van een kasteeldomein met authentieke elementen uit de 19de eeuw. Het domein omvat het park met zijn waterpartijen, brugjes, omgracht voorhof en brug met drie bogen van het verdwenen kasteel op een oude motte, de vroegere dienstgebouwen zoals de voormalige paardenstal en zadelmakerij, archiefzaal , oranjerie en bibliotheek, een bijgebouw in Doornikse steen, de vroegere conciƫrgewoning en de voormalige jachtopzichterswoning.