Borluutsteen

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korenmarkt
Locatie Korenmarkt 7, Korenmarkt 8 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/737.1
  • OO003376

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Borluutsteen

Korenmarkt 7, 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

Uitzonderlijk goed bewaard meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (balkenlagen, Opus Incertum) en vormentaal (raamopeningen, trapachtergevel) eigen aan de 12de/13de eeuw waarvan het Steen tot in de nok bewaard bleef.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Het Borluutsteen is beschermd als monument.

Waarden

Borluutsteen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Uitzonderlijk goed bewaard meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (balkenlagen, Opus Incertum) en vormentaal (raamopeningen, trapachtergevel) eigen aan de 12de/13de eeuw waarvan het Steen tot in de nok bewaard bleef. De benedenverdieping behield een schouw uit de 15de eeuw en op de bovenverdieping bleef een 18de-eeuwse schouw bewaard. 20ste-eeuwse voorgevel met kantelen die getuigt van de reconstructieve stroming in de monumentenzorg van de 20ste eeuw met als doel de stad zijn middeleeuwse glorie terug te bezorgen.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 12de/13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. 20ste-eeuwse voorgevel met kantelen die getuigt van de reconstructieve stroming in de monumentenzorg van de 20ste eeuw.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk panden getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 12de/13de eeuw. 20ste-eeuwse voorgevel met kantelen die getuigt van de reconstructieve stroming in de monumentenzorg van de 20ste eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.