Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bureel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103861   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103861

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Modernistische gebouw gelegen vlakbij de inham naar de Royerssluis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bureel

Sloepenweg zonder nummer (Antwerpen)
Modernistische gebouw gelegen vlakbij de inham naar de Royerssluis.