Neogotisch burgerhuis met deel stadsomwalling

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Nederpolder
Locatie Nederpolder 4 (Gent)
Alternatieve naam Huis Damman / Nobels

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/738.1
  • OO003377

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neogotisch burgerhuis met restant steen en stadsomwalling

Nederpolder 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

In de 14de eeuw hoort dit, in oorsprong 13de-eeuwse pand, toe aan de familie Damman (Gelloot Damman in 1400), waarna in de 15de eeuw Raas van Vaernewijck (priester, deken van de Sint-Janskerk en kanunnik 1405) en Jan Van Caneghem (1406) hen opvolgen.

Beschrijving

Het neogotisch burgerhuis is beschermd als monument.

Waarden

Huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelder door zuilen in beuken verdeeld, als de bladkapitelen met vierkante dekplaat met kwartholprofiel en de kraagstenen met kwartbolprofiel met erop een uitstekende dekplaat zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. De 19de-eeuwse voorgevel grijpt terug naar de middeleeuwse vormgeving en getuigt van de evoluerende smaak van de stedelijke elite die op dat ogenblik het middeleeuwse pand in zijn oorspronkelijke middeleeuwse staat wil herstellen en zo de stad terug in zijn oude glorie wil herstellen. Het 19de-eeuwse neoclassicistische interieur met zijn binnenschrijnwerk, stucwerk, schouwmantels enzovoort getuigt van de 19de-eeuwse smaak van de toenmalige bewoners.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een vormentaal en bouwtechniek (Opus Incertum) eigen aan de 13de eeuw. Het pand werd in 1882 als één der eerste panden in de stad gerestaureerd naar historisch model. De 19de-eeuwse neoclassicistische binneninrichting contrasteert met de historiserende buitenrestauratie, behoort tot de bouwgeschiedenis van het pand en is een getuige van de burgerlijke smaak van bewoners in de 19de eeuw. De restauratie van de voorgevel in middeleeuwse staat is een getuige van de reconstructieve stroming binnen de monumentenzorg van de 19de eeuw.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. Het pand is samen met het aanliggende tracé van de eerste stadswal een duidelijke getuige van de groei van de stad sinds de 12de eeuw. De restauratie van de voorgevel in middeleeuwse staat is een getuige van de reconstructieve stroming binnen de monumentenzorg van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. De restauratie van de voorgevel in middeleeuwse staat is een getuige van de reconstructieve stroming binnen de monumentenzorg van de 19de eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.