Burgerhuis

Beschermd monument van 30-03-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Oude Houtlei
Locatie Oude Houtlei 112 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1393.1
  • 4.01/44021/464.1
  • OO001506

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Oude Houtlei 112, Gent (Oost-Vlaanderen)

Onderkelderd huis van drie bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, doch volgens archiefstukken aangepast in de 18de eeuw en verhoogd tot een lijstgevel van drie bouwlagen in 1848.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het burgerhuis als volgt werd gemotiveerd:
Als representatief Gents woonhuis van de begoede burgerij uit het midden van de 19de eeuw met een oudere kern van omstreeks het jaar 1600 herkenbaar onder meer aan de overwelfde kelder met resten van een waterput en schouw en aan de overkraging in de voorgevel. De voorgevel bewaart daarnaast een laat-barokke hardstenen deuromlijsting. De gevel van twee verdiepingen werd in 1848 verhoogd en aangepast tot de klassieke bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen.
Als een bepleisterde en geschilderde lijstgevel met rustig opgebouwde symmetrische dubbelhuisopstand, horizontale geleedheid, centrale omlijste rondboogdeur en rechthoekige vensters. Het interieur bewaart bovendien waardevolle elementen uit het midden van de 19de eeuw, met name de monumentale aantrekkelijke ronde traphal met mahoniehouten wenteltrap onder een koepel en twee salons met rijkelijk versierde stucplafond en bijhorende marmeren schouwmantel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000881, Monumenten, advies KCML (1994).

Waarden

Het burgerhuis is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.