Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 08-04-1981 tot heden
ID: 10394   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10394

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 08-04-1981  ID: 1604

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus te Oordegem is beschermd als monument. De bescherming vormt de uitbreiding van de bescherming op 28-12-1936. Toen werden de toren, voorgevel, de zuidelijke zijbeuk en de oostkant van het koor reeds beschermd.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Oordegemdorp 1 (Lede)
Pseudo-basilicale kerk, gelegen op een hoogte, midden het dorpsplein; omringende groenaanplanting en parking ter plaatse van het vroegere kerkhof waarvan resterende ommuring en trap ten westen.