Hof van Herzele

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Lange Kruisstraat, Sint-Baafsplein
Locatie Lange Kruisstraat 2, Sint-Baafsplein 22-70 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/740.1
  • OO003379

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof van Herzele

Lange Kruisstraat 2, Sint-Baafsplein 22-70 (Gent)

Het pand behoorde oorspronkelijk toe aan de heren van Herzele. De meerlagige middeleeuws panden opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en vormentaal eigen aan de 13de eeuw, werden in de 18de eeuw aangepast naar de toenmalige smaak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het negen traveeën brede hoekpand genaamd Hof van Herzele, het herenhuis Het Kapittel en het naastliggende burgerhuis met erker.

Waarden

Hof van Herzele is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de verschillende kelders als de knopkapitelen en kraagstenen zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. Nummer 32-34: twee kelders beiden opgesplitst in twee beuken door respectievelijk drie en één zuil. Nummer 66-70: kelder opgesplitst door zes zuilen in drie beuken.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Nummer 32-34: Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, segmentbogen, zuilen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. Restanten van muur- en plafondschilderingen aangebracht door A. Heins. Nummer 66-70: Meerlagige middeleeuwse panden opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, gewelven, breuksteen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. Belangrijke herinrichting van het pand in de 18de eeuw met rijkelijk aangeklede salons, stucwerk, schouwmantels, in nummer 70 tevens het binnenschrijnwerk. Getuige van de luxueuze smaak van de latere bewoners van het pand.

historische waarde

Burgerlijke panden, getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. De 19de-eeuwse muurschilderingen zijn getuigen van een fase in de monumentenzorg waarbij reconstructie voorop stond.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijke panden, getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Nummer 66-70: De rijke 18de-eeuwse aankleding van het pand getuigt van de rijkdom en prestige van de latere bewoners en hun veruiterlijking door aanpassing van het 13de-eeuwse pand naar 18de-eeuwse smaak.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.