Ensemble met architectenwoning Geo Henderick

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gordunakaai, Sportstraat
Locatie Gordunakaai 1-6, Sportstraat 10A (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/160.1
  • 4.02/44021/192.1
  • DO001010
  • OO000565

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Gordunakaai 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis in een vormentaal aansluitend bij de Amsterdamse School, in dezelfde bouwtrant als nummer 1-3, doch heden met gecementeerd parement.

Burgerhuis naar ontwerp van Geo Henderick

Gordunakaai 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

Dubbelhuis, gesigneerd Geo Henderick en daterend van 1926, in een gelijkaardige stijl en gevelcompositie als nummer 1-3.

Burgerhuis ontworpen door F. Langeraert

Gordunakaai 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Rijhuis, volgens een bouwaanvraag van 1925, ontworpen door architect F.J. Langeraert-Van de Voorde, in opdracht van Vereecke. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.

Ensemble met architectenwoning Geo Henderick

Gordunakaai 1-3, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Ensemble van drie woningen in fraaie baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School naar ontwerp van architect Geo Henderick, volgens bouwaanvraag van 1927. Symmetrisch opgebouwde gevelwand met twee identieke enkelhuizen (spiegelbeeldschema) die het centrale dubbelhuis flankeren.

Beschrijving

Het ensemble met architectenwoning van Geo Henderick is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het ensemble van één dubbelhuis (architectenwoning) en twee enkelhuizen (inclusief het (gesloopt) huis en drieledige garage aan de Sportstraat), de interbellumwoning en de twee tussenliggende burgerhuizen.

Waarden

Het gedeelte van de Gordunakaai is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als homogeen ensemble van vier woningen ontworpen door architect G. Henderick in 1927 en 1926.

wetenschappelijke waarde

Als ensemble van woningen in art-decostijl, waaronder zijn eigen woning (nummer 2, doch inwendig verbouwd) waardoor het een unieke plaats inneemt in het oeuvre van Henderick, meer bepaald in zijn tweede art-decoperiode en waarin hij voornamelijk beïnvloed was door de stijl van de Amsterdamse School.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.